2015 Mayıs Dönemi İl İçi

Atama Başvuruları

Yayınlanma Zamanı: 28.04.2015 - 13:53 Okunma Sayısı: 4277
       Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ ye göre 2015 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamalarında yapılacak olan işlemlerde dikkat edilecek hususlar;
       Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2015 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamaları için başvuruda bulunan personellerin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Müracaatları uygun görülen personellerin isimleri İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (www.bsm.gov.tr ) duyurulacaktır.
       Başvurular; Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 6. maddesi gereğince açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ekteki takvim çerçevesinde Müdürlüğümüz internet adresinde (www.bsm.gov.tr ) yer alan Dönem Tayini ile ilgili açıklamalar doğrultusunda münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla beş (5) tercih yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, dolduracakları 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine onaylatarak kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi olan 30.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine ulaşan tayin talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
       1. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama Başvuruları; Bursa Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliği, Hastaneler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Hariç.) kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) Bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri (S.H.S.) sınıfındaki personeli kapsar.
       2. Müdürlüğümüz Kadrosunda ve Müdürlüğümüze Bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kadrosundaki personeller başvurabilir.
       3. Son müracaat tarihi olan 30.04.2015 tarihi itibariyle görev yaptığı birimde en az 1 (bir) yıl fiilen çalışma süresini doldurmayan personel ve aday memur olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
       4. Başvuruda bulunacak personellerin kura tarihi itibari ile görevlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. (askerlik, doğum, ücretsiz izin vb. durumda olan personellerin başvuruları değerlendirilmeyecektir).
       5. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
       6. İl içi atama dönemi için ilan edilen münhal kadro ve unvanlarda, münhal kadro yerinde çalışan o unvana sahip personelin kuraya başvurusu kabul edilmeyecektir. (Ör: İl içi atama dönemi için Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosu münhal kadrolarda ilan edildi ise Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir.)
       7. Müracaatı uygun görülen personellerin atamalarında öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin ataması yapılacaktır.
       8. Atama kararını iptal ettirenlerin iptal tarihi itibariyle 1 yıl süre geçmeden tayin talebi değerlendirilmeyecektir.
       9. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.  

İlan Metni Dönem Tayini Dikkat Edilecek Hususlar

İl İçi Atama ve Nakil Talep Formu

Münhal Yerler Listesi

       Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ ye göre 2015 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamalarında yapılacak olan işlemlerde dikkat edilecek hususlar;
       Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2015 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamaları için başvuruda bulunan personellerin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Müracaatları uygun görülen personellerin isimleri İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (www.bsm.gov.tr ) duyurulacaktır.
       Başvurular; Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 6. maddesi gereğince açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ekteki takvim çerçevesinde Müdürlüğümüz internet adresinde (www.bsm.gov.tr ) yer alan Dönem Tayini ile ilgili açıklamalar doğrultusunda münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla beş (5) tercih yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, dolduracakları 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine onaylatarak kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi olan 30.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine ulaşan tayin talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
       1. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama Başvuruları; Bursa Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliği, Hastaneler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Hariç.) kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) Bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri (S.H.S.) sınıfındaki personeli kapsar.
       2. Müdürlüğümüz Kadrosunda ve Müdürlüğümüze Bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kadrosundaki personeller başvurabilir.
       3. Son müracaat tarihi olan 30.04.2015 tarihi itibariyle görev yaptığı birimde en az 1 (bir) yıl fiilen çalışma süresini doldurmayan personel ve aday memur olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
       4. Başvuruda bulunacak personellerin kura tarihi itibari ile görevlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. (askerlik, doğum, ücretsiz izin vb. durumda olan personellerin başvuruları değerlendirilmeyecektir).
       5. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
       6. İl içi atama dönemi için ilan edilen münhal kadro ve unvanlarda, münhal kadro yerinde çalışan o unvana sahip personelin kuraya başvurusu kabul edilmeyecektir. (Ör: İl içi atama dönemi için Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosu münhal kadrolarda ilan edildi ise Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir.)
       7. Müracaatı uygun görülen personellerin atamalarında öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin ataması yapılacaktır.
       8. Atama kararını iptal ettirenlerin iptal tarihi itibariyle 1 yıl süre geçmeden tayin talebi değerlendirilmeyecektir.
       9. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.  

İlan Metni Dönem Tayini Dikkat Edilecek Hususlar

İl İçi Atama ve Nakil Talep Formu

Münhal Yerler Listesi

       Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ ye göre 2015 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamalarında yapılacak olan işlemlerde dikkat edilecek hususlar;
       Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01/01/2015 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamaları için başvuruda bulunan personellerin müracaat evrakları, Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Müracaatları uygun görülen personellerin isimleri İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (www.bsm.gov.tr ) duyurulacaktır.
       Başvurular; Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 6. maddesi gereğince açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar ekteki takvim çerçevesinde Müdürlüğümüz internet adresinde (www.bsm.gov.tr ) yer alan Dönem Tayini ile ilgili açıklamalar doğrultusunda münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla beş (5) tercih yapılabilecektir. Bu kuraya başvuracak olanlar, dolduracakları 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine onaylatarak kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi olan 30.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine ulaşan tayin talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
       1. 2015 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama Başvuruları; Bursa Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları (Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliği, Hastaneler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Hariç.) kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) Bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri (S.H.S.) sınıfındaki personeli kapsar.
       2. Müdürlüğümüz Kadrosunda ve Müdürlüğümüze Bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kadrosundaki personeller başvurabilir.
       3. Son müracaat tarihi olan 30.04.2015 tarihi itibariyle görev yaptığı birimde en az 1 (bir) yıl fiilen çalışma süresini doldurmayan personel ve aday memur olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
       4. Başvuruda bulunacak personellerin kura tarihi itibari ile görevlerinde fiilen çalışıyor olmaları gerekmektedir. (askerlik, doğum, ücretsiz izin vb. durumda olan personellerin başvuruları değerlendirilmeyecektir).
       5. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.
       6. İl içi atama dönemi için ilan edilen münhal kadro ve unvanlarda, münhal kadro yerinde çalışan o unvana sahip personelin kuraya başvurusu kabul edilmeyecektir. (Ör: İl içi atama dönemi için Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosu münhal kadrolarda ilan edildi ise Bursa 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) olarak görev yapan kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir.)
       7. Müracaatı uygun görülen personellerin atamalarında öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin ataması yapılacaktır.
       8. Atama kararını iptal ettirenlerin iptal tarihi itibariyle 1 yıl süre geçmeden tayin talebi değerlendirilmeyecektir.
       9. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.  

İlan Metni Dönem Tayini Dikkat Edilecek Hususlar

İl İçi Atama ve Nakil Talep Formu

Münhal Yerler Listesi