3628 Sayılı Kanun Gereği Mal Bildiriminde Bulunulması
Yayınlanma Zamanı: 15.01.2015 - 15:01 Okunma Sayısı: 2575

3628 Sayılı Kanun gereği Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik olarak Bakanlığımızın 2015/3 sayılı genelgesine istinaden mal bildirim formu düzenlenecektir.

İlgili genelge ve mevzuat doğrultusunda Şubat ayı sonuna kadar Müdürlüğümüz çalışanlarının mal bildirimlerini arşiv birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Mal Bildirim Formu

3628 Sayılı Kanun gereği Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik olarak Bakanlığımızın 2015/3 sayılı genelgesine istinaden mal bildirim formu düzenlenecektir.

İlgili genelge ve mevzuat doğrultusunda Şubat ayı sonuna kadar Müdürlüğümüz çalışanlarının mal bildirimlerini arşiv birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Mal Bildirim Formu

3628 Sayılı Kanun gereği Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik olarak Bakanlığımızın 2015/3 sayılı genelgesine istinaden mal bildirim formu düzenlenecektir.

İlgili genelge ve mevzuat doğrultusunda Şubat ayı sonuna kadar Müdürlüğümüz çalışanlarının mal bildirimlerini arşiv birimine teslim etmesi gerekmektedir.

Mal Bildirim Formu