Bursa Diyaliz Merkezleri Başvuru Komisyon Raporu
Yayınlanma Zamanı: 03.03.2016 - 10:46 Okunma Sayısı: 1340

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı ile 2016 yılı tatil diyalizi konularını değerlendirmek üzere toplanmış olup alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

-Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde, merkezlerin Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz oranlarının 4(dört)’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı uygun görülmemiştir.

-Yönetmeliğin 33.Maddesi kapsamında İlimizde Tatil Diyalizi yapılmasına karar verilmiştir.29.01.2016

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı ile 2016 yılı tatil diyalizi konularını değerlendirmek üzere toplanmış olup alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

-Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde, merkezlerin Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz oranlarının 4(dört)’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı uygun görülmemiştir.

-Yönetmeliğin 33.Maddesi kapsamında İlimizde Tatil Diyalizi yapılmasına karar verilmiştir.29.01.2016

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı ile 2016 yılı tatil diyalizi konularını değerlendirmek üzere toplanmış olup alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

-Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde, merkezlerin Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz oranlarının 4(dört)’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı uygun görülmemiştir.

-Yönetmeliğin 33.Maddesi kapsamında İlimizde Tatil Diyalizi yapılmasına karar verilmiştir.29.01.2016