Bursa İli Diyaliz Merkezleri Başvuru Komisyon Raporu
Yayınlanma Zamanı: 10.07.2014 - 14:59 Okunma Sayısı: 2618

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2014 yılının ikinci 6 aylık dönemi cihaz artırımını değerlendirmek üzere 04.07.2014 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerdeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 5. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.09 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 2 adet cihaz artırımı komisyonca uygun görülmüştür. Diğer bölgelerde Hasta/Cihaz oranı 4’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı Komisyonca uygun görülmemiştir. 

 Cihaz artırımı uygun görülen 5 inci Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği Komisyon ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek,  Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.  Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler Yönetmeliğin 21. Maddesinin (c) bendine belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

 

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2014 yılının ikinci 6 aylık dönemi cihaz artırımını değerlendirmek üzere 04.07.2014 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerdeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 5. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.09 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 2 adet cihaz artırımı komisyonca uygun görülmüştür. Diğer bölgelerde Hasta/Cihaz oranı 4’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı Komisyonca uygun görülmemiştir. 

 Cihaz artırımı uygun görülen 5 inci Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği Komisyon ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek,  Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.  Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler Yönetmeliğin 21. Maddesinin (c) bendine belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

 

İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2014 yılının ikinci 6 aylık dönemi cihaz artırımını değerlendirmek üzere 04.07.2014 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerdeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 5. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.09 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 2 adet cihaz artırımı komisyonca uygun görülmüştür. Diğer bölgelerde Hasta/Cihaz oranı 4’ün altında olduğundan ilgili Yönetmelik gereğince cihaz artırımı Komisyonca uygun görülmemiştir. 

 Cihaz artırımı uygun görülen 5 inci Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği Komisyon ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek,  Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.  Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler Yönetmeliğin 21. Maddesinin (c) bendine belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.