DİYALİZ MERKEZLERİ BASVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
Yayınlanma Zamanı: 02.03.2015 - 15:47 Okunma Sayısı: 2547

        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin  2015 birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı başvurularını değerlendirmek üzere 27.02.2015 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki diyaliz hizmet bölgelerindeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 1. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.31 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 25 (yirmibeş) adet cihaz artırımı 14.01.2015 tarihinde toplanan İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Cihaz artırımı uygun görülen 1. Bölgede bulunan Bursa Devlet Hastanesi 5 (beş) , Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 (dört), Özel Yaşam Diyaliz  Merkezi 5 (beş), Özel Marmara Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel Aka Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 3 (üç) adet cihaz arttırımı başvurularını Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği 14.01.2015 tarihli İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Raporunun  ilanını takiben otuz gün içerisinde Müdürlüğümüze bildirmişlerdir.

 

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.Maddesi 1.Fıkrası c bendinde; “…Bir bölgede birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:

1) Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,

2) Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez,

3) Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,

4) Müstakil binada kurulu merkez.

…” hükmü gereği 1.Bölgede bulunan:

 

1-Bursa Devlet Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

2-Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ;“Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 4 (dört) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

3- Özel Yaşam Diyaliz Merkezi 23+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

 

4-Özel Marmara Diyaliz Merkezi 42+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,55 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

6-Özel AKA Diyaliz Merkezi 39+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,19 ve ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

5- Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 47+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 3,67 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 1 (bir) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

Ancak, İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca alınan kararla merkezlere verilmesi uygun görülen cihazların, Merkezlerin gerekli alt yapı, su sistemi ve fiziksel şartları, İlgili Yönetmelik kapsamında Temmuz 2015 tarihine kadar sağlanması ve İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca yerinde uygun görülmesi  koşulu ile Diyaliz Merkezi Ruhsat ve Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesine işlenmesi kararına bağlanmıştır.

        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin  2015 birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı başvurularını değerlendirmek üzere 27.02.2015 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki diyaliz hizmet bölgelerindeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 1. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.31 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 25 (yirmibeş) adet cihaz artırımı 14.01.2015 tarihinde toplanan İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Cihaz artırımı uygun görülen 1. Bölgede bulunan Bursa Devlet Hastanesi 5 (beş) , Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 (dört), Özel Yaşam Diyaliz  Merkezi 5 (beş), Özel Marmara Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel Aka Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 3 (üç) adet cihaz arttırımı başvurularını Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği 14.01.2015 tarihli İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Raporunun  ilanını takiben otuz gün içerisinde Müdürlüğümüze bildirmişlerdir.

 

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.Maddesi 1.Fıkrası c bendinde; “…Bir bölgede birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:

1) Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,

2) Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez,

3) Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,

4) Müstakil binada kurulu merkez.

…” hükmü gereği 1.Bölgede bulunan:

 

1-Bursa Devlet Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

2-Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ;“Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 4 (dört) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

3- Özel Yaşam Diyaliz Merkezi 23+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

 

4-Özel Marmara Diyaliz Merkezi 42+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,55 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

6-Özel AKA Diyaliz Merkezi 39+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,19 ve ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

5- Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 47+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 3,67 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 1 (bir) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

Ancak, İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca alınan kararla merkezlere verilmesi uygun görülen cihazların, Merkezlerin gerekli alt yapı, su sistemi ve fiziksel şartları, İlgili Yönetmelik kapsamında Temmuz 2015 tarihine kadar sağlanması ve İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca yerinde uygun görülmesi  koşulu ile Diyaliz Merkezi Ruhsat ve Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesine işlenmesi kararına bağlanmıştır.

        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin  2015 birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı başvurularını değerlendirmek üzere 27.02.2015 tarihinde toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki diyaliz hizmet bölgelerindeki merkezlerin, Diyaliz Bilgi Yönetimi Sisteminden (DYOB) alınan bilgilere göre hasta /cihaz oranları değerlendirilmiş olup, 1. Bölgede Hasta/Cihaz oranı 4.31 olduğu tespit edildiğinden bu bölgede 25 (yirmibeş) adet cihaz artırımı 14.01.2015 tarihinde toplanan İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Cihaz artırımı uygun görülen 1. Bölgede bulunan Bursa Devlet Hastanesi 5 (beş) , Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 (dört), Özel Yaşam Diyaliz  Merkezi 5 (beş), Özel Marmara Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel Aka Diyaliz Merkezi 5 (beş), Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 3 (üç) adet cihaz arttırımı başvurularını Yönetmeliğin 21. Maddesi (b) bendi gereği 14.01.2015 tarihli İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Raporunun  ilanını takiben otuz gün içerisinde Müdürlüğümüze bildirmişlerdir.

 

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.Maddesi 1.Fıkrası c bendinde; “…Bir bölgede birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirilir:

1) Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez,

2) Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez,

3) Daha önce cihaz artırımı yapmamış merkez,

4) Müstakil binada kurulu merkez.

…” hükmü gereği 1.Bölgede bulunan:

 

1-Bursa Devlet Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

2-Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ;“Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 4 (dört) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

3- Özel Yaşam Diyaliz Merkezi 23+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-1 bendinde ; “Yirmibeşten az olmak kaydıyla cihaz sayısı düşük olan merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

 

4-Özel Marmara Diyaliz Merkezi 42+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,55 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

6-Özel AKA Diyaliz Merkezi 39+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 5,19 ve ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 5 (beş) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

5- Özel A Merkez Diyaliz Merkezi 47+1 cihaz ile hizmet vermekte olup, 2014 Aralık DYOB verilerinden alınan hasta/ cihaz oranının 3,67 olması ve  ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesi 1 fıkrası c-2 bendinde; “Cihaz sayısı yirmibeşten fazla olmak kaydıyla hasta/cihaz oranı yüksek merkez” tanımında olduğundan 1 (bir) adet cihaz artırım talebi uygun görülmüştür.

 

Ancak, İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca alınan kararla merkezlere verilmesi uygun görülen cihazların, Merkezlerin gerekli alt yapı, su sistemi ve fiziksel şartları, İlgili Yönetmelik kapsamında Temmuz 2015 tarihine kadar sağlanması ve İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca yerinde uygun görülmesi  koşulu ile Diyaliz Merkezi Ruhsat ve Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesine işlenmesi kararına bağlanmıştır.