Diyaliz Merkezleri Başvuru Komisyon Raporu
Yayınlanma Zamanı: 04.10.2016 - 09:14 Okunma Sayısı: 817
        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik  hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
        Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26/12/2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde diyaliz merkezlerinden alınan 2016 Haziran ayı sonu Diyaliz Bilgi Formlarına göre hasta/cihaz oranları değerlendirilmiş olup, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz Oranlarının 4 (dört)’ün altında olması nedeniyle ilgili Yönetmelik gereğince ilimizde cihaz artırımı uygun görülmemiştir.
          İlimiz diyaliz merkezlerinden ikisinin faaliyet izinlerinin askıya alınmış olmasından dolayı ortaya çıkan bu olağanüstü durumdan dolayı aktif kullanımdan çıkan hemodiyaliz cihazlarının yerine kamu/özel diyaliz merkezlerinde ilimiz ihtiyaçları dahilinde cihaz artırımının sağlanması hakkında Bakanlığımıza görüş sorulmuş olup, gelecek cevap çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
 
        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik  hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
        Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26/12/2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde diyaliz merkezlerinden alınan 2016 Haziran ayı sonu Diyaliz Bilgi Formlarına göre hasta/cihaz oranları değerlendirilmiş olup, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz Oranlarının 4 (dört)’ün altında olması nedeniyle ilgili Yönetmelik gereğince ilimizde cihaz artırımı uygun görülmemiştir.
          İlimiz diyaliz merkezlerinden ikisinin faaliyet izinlerinin askıya alınmış olmasından dolayı ortaya çıkan bu olağanüstü durumdan dolayı aktif kullanımdan çıkan hemodiyaliz cihazlarının yerine kamu/özel diyaliz merkezlerinde ilimiz ihtiyaçları dahilinde cihaz artırımının sağlanması hakkında Bakanlığımıza görüş sorulmuş olup, gelecek cevap çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
 
        İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18/06/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik  hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin 2016 yılı birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı konusunu değerlendirmek üzere toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
        Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26/12/2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı kapsamındaki bölgelerde diyaliz merkezlerinden alınan 2016 Haziran ayı sonu Diyaliz Bilgi Formlarına göre hasta/cihaz oranları değerlendirilmiş olup, Bursa ilindeki bütün bölgelerde Hasta/Cihaz Oranlarının 4 (dört)’ün altında olması nedeniyle ilgili Yönetmelik gereğince ilimizde cihaz artırımı uygun görülmemiştir.
          İlimiz diyaliz merkezlerinden ikisinin faaliyet izinlerinin askıya alınmış olmasından dolayı ortaya çıkan bu olağanüstü durumdan dolayı aktif kullanımdan çıkan hemodiyaliz cihazlarının yerine kamu/özel diyaliz merkezlerinde ilimiz ihtiyaçları dahilinde cihaz artırımının sağlanması hakkında Bakanlığımıza görüş sorulmuş olup, gelecek cevap çerçevesinde işlem tesis edilecektir.