Ekim 2015 K.İ.K Kararları
Yayınlanma Zamanı: 05.01.2016 - 09:45 Okunma Sayısı: 1792
       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme
Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli
Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası
temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Ekim 2015 dönemi Kurum İdari
Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.
Ekim 2015 K.İ.K Kararları
       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme
Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli
Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası
temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Ekim 2015 dönemi Kurum İdari
Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.
Ekim 2015 K.İ.K Kararları
       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme
Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli
Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası
temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Ekim 2015 dönemi Kurum İdari
Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.
Ekim 2015 K.İ.K Kararları