Ekim 2016 K.İ.K Kararları
Yayınlanma Zamanı: 15.11.2016 - 09:48 Okunma Sayısı: 770
           4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,
Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili
sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında
alınan Ekim 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte gönderilmiştir.
 
Ekim 2016 K.İ.K Kararları
 
           4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,
Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili
sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında
alınan Ekim 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte gönderilmiştir.
 
Ekim 2016 K.İ.K Kararları
 
           4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,
Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili
sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında
alınan Ekim 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte gönderilmiştir.
 
Ekim 2016 K.İ.K Kararları