Gizli Belgelerin Gönderiminin Sağlanması.
Yayınlanma Zamanı: 16.03.2015 - 14:17 Okunma Sayısı: 2478

Gizli Belgelerin içeriği, belgeyi hazırlayan ve paraf ve/ve ya imzaya sunulan kişiler haricinde (havale sırasında yetki verilmediği sürece) hiç kimse tarafından görülemez. Bu sebeple;

 

Kurum İçi Yazışmalarda:

Belgeyi hazırlayan personel, taslak imzalandıktan sonra “Bilgi” klasörüne düşen yazıyı;

Eğer Şube ve ya Birimi ilgilendiriyor ise Şube/Birimin amirine (şahsına),

Eğer bir personele hitaben oluşturulmuş ise ilgili personele EBYS üzerinden havale etmelidir.

 

Bakanlık Merkez Birimleri ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son elektronik imza atıldıktan sonra Evrak Kayıt Birimi’ne düşer. Evrak Kayıt Birimi ise Belgeyi, Bakanlığın “GENEL EVRAK GELEN SERVİSİ”ne havale eder. 

 

Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile Yapılan Yazışmalarda:

Evrak Kayıt Birimi, ilgili Kuruluşların EBYS ortamında havale yapılacak Birimlerine havalesini gerçekleştirir.

 

EBYS Kullanmayan Kurumlar veya Şahıslar ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son imza atıldıktan sonra  belgeyi hazırlayan personel “Bilgi” klasörüne düşen yazının çıktısını alıp (çalıştığı kurum ve ya birimin) Evrak Kayıt Biriminde “E-İmza ile İmzalanmıştır” kaşesini vurdurarak zarflamak sureti ile gönderimini sağlamalıdır.

Gizli Belgelerin içeriği, belgeyi hazırlayan ve paraf ve/ve ya imzaya sunulan kişiler haricinde (havale sırasında yetki verilmediği sürece) hiç kimse tarafından görülemez. Bu sebeple;

 

Kurum İçi Yazışmalarda:

Belgeyi hazırlayan personel, taslak imzalandıktan sonra “Bilgi” klasörüne düşen yazıyı;

Eğer Şube ve ya Birimi ilgilendiriyor ise Şube/Birimin amirine (şahsına),

Eğer bir personele hitaben oluşturulmuş ise ilgili personele EBYS üzerinden havale etmelidir.

 

Bakanlık Merkez Birimleri ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son elektronik imza atıldıktan sonra Evrak Kayıt Birimi’ne düşer. Evrak Kayıt Birimi ise Belgeyi, Bakanlığın “GENEL EVRAK GELEN SERVİSİ”ne havale eder. 

 

Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile Yapılan Yazışmalarda:

Evrak Kayıt Birimi, ilgili Kuruluşların EBYS ortamında havale yapılacak Birimlerine havalesini gerçekleştirir.

 

EBYS Kullanmayan Kurumlar veya Şahıslar ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son imza atıldıktan sonra  belgeyi hazırlayan personel “Bilgi” klasörüne düşen yazının çıktısını alıp (çalıştığı kurum ve ya birimin) Evrak Kayıt Biriminde “E-İmza ile İmzalanmıştır” kaşesini vurdurarak zarflamak sureti ile gönderimini sağlamalıdır.

Gizli Belgelerin içeriği, belgeyi hazırlayan ve paraf ve/ve ya imzaya sunulan kişiler haricinde (havale sırasında yetki verilmediği sürece) hiç kimse tarafından görülemez. Bu sebeple;

 

Kurum İçi Yazışmalarda:

Belgeyi hazırlayan personel, taslak imzalandıktan sonra “Bilgi” klasörüne düşen yazıyı;

Eğer Şube ve ya Birimi ilgilendiriyor ise Şube/Birimin amirine (şahsına),

Eğer bir personele hitaben oluşturulmuş ise ilgili personele EBYS üzerinden havale etmelidir.

 

Bakanlık Merkez Birimleri ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son elektronik imza atıldıktan sonra Evrak Kayıt Birimi’ne düşer. Evrak Kayıt Birimi ise Belgeyi, Bakanlığın “GENEL EVRAK GELEN SERVİSİ”ne havale eder. 

 

Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile Yapılan Yazışmalarda:

Evrak Kayıt Birimi, ilgili Kuruluşların EBYS ortamında havale yapılacak Birimlerine havalesini gerçekleştirir.

 

EBYS Kullanmayan Kurumlar veya Şahıslar ile Yapılan Yazışmalarda:

Gizli Belge, hazırlanıp son imza atıldıktan sonra  belgeyi hazırlayan personel “Bilgi” klasörüne düşen yazının çıktısını alıp (çalıştığı kurum ve ya birimin) Evrak Kayıt Biriminde “E-İmza ile İmzalanmıştır” kaşesini vurdurarak zarflamak sureti ile gönderimini sağlamalıdır.