Nisan 2016 K.İ.K Kararları
Yayınlanma Zamanı: 13.05.2016 - 14:38 Okunma Sayısı: 1006

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Nisan 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.

 

Üst yazı

Nisan 2016 K.İ.K Kararları

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Nisan 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.

 

Üst yazı

Nisan 2016 K.İ.K Kararları

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22 inci maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve yetkili sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan Nisan 2016 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ekte sunulmuştur.

 

Üst yazı

Nisan 2016 K.İ.K Kararları