OHAL Kapsamında Yapılan İtiraz Başvuruları Hakkında Duyuru
Yayınlanma Zamanı: 21.03.2017 - 14:09 Okunma Sayısı: 498

     Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde sayılan işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması kararlaştırılan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, zikredilen KHK’nın 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

       Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğü konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılabileceğinden;

    Başvuru sahiplerince söz konusu komisyona iletilmek üzere Valiliğimize verilecek itiraz dilekçeleri, komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin ilan edilmesine kadar kabul edilmeyecektir.

      Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, 685 sayılı KHK’ nın geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Başbakanlık tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur…

     Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde sayılan işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması kararlaştırılan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, zikredilen KHK’nın 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

       Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğü konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılabileceğinden;

    Başvuru sahiplerince söz konusu komisyona iletilmek üzere Valiliğimize verilecek itiraz dilekçeleri, komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin ilan edilmesine kadar kabul edilmeyecektir.

      Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, 685 sayılı KHK’ nın geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Başbakanlık tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur…

     Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesinde sayılan işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması kararlaştırılan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, zikredilen KHK’nın 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca;

       Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğü konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılabileceğinden;

    Başvuru sahiplerince söz konusu komisyona iletilmek üzere Valiliğimize verilecek itiraz dilekçeleri, komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihin ilan edilmesine kadar kabul edilmeyecektir.

      Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, 685 sayılı KHK’ nın geçici 1’ inci maddesinin ikinci fıkrası gereği Başbakanlık tarafından ilan edilecektir.

İlgililere duyurulur…