Tüm Personelimize Duyurulur! Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Yayınlanma Zamanı: 18.02.2015 - 16:39 Okunma Sayısı: 2377

El yazısı ile atılan imza ile fiziksel ortamda ve ya elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge ve ya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan yönetmelik 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu yönetmelikle 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Resmi Yazışmalarda  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazetedeki ilgili Karara ve Ekine (Yönetmeliğe) ulaşmak için tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

Tüm Personelimizin dikkatine…

El yazısı ile atılan imza ile fiziksel ortamda ve ya elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge ve ya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan yönetmelik 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu yönetmelikle 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Resmi Yazışmalarda  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazetedeki ilgili Karara ve Ekine (Yönetmeliğe) ulaşmak için tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

Tüm Personelimizin dikkatine…

El yazısı ile atılan imza ile fiziksel ortamda ve ya elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge ve ya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan yönetmelik 02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu yönetmelikle 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Resmi Yazışmalarda  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazetedeki ilgili Karara ve Ekine (Yönetmeliğe) ulaşmak için tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

Tüm Personelimizin dikkatine…