ÜYTE Sertifika Tescili Hakkında
Yayınlanma Zamanı: 16.12.2015 - 13:31 Okunma Sayısı: 1978

            Bilindiği üzere “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” ile “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı ve Standardı, Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

            Bu kapsamda, standardın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde,bugüne kadar ÜYTE ile ilgili alınmış ve tescili yapılmadan teslim edilmiş olan sertifikaların tescil edilebilmesi için, sertifika aslı, kimlik fotokopisi ve Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası) eklenmiş dilekçe ile birlikte, Bakanlığımıza gönderilmesi,

            Söz konusu standardın yürürlüğe girmesiyle birliktetescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve bu 2 yıl içerisinde bir ÜYTE merkezinde çalışmamış olanların; tazeleme eğitimi almaları gerekmektedir. Tescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve herhangi bir ÜYTE Merkezinde çalışmış olanlar; tescil süresinin uzatılması için, çalıştığını belgeleyerek ve Müdürlük tarafından da teyid ettirerek, sertifika aslı, kimlik fotokopisi, Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası), ÜYTE Merkezi Çalışma Belgesi ve ÜYTE Merkezinde çalıştığına dair Mesul Müdürden alınmış belge, tazeleme eğitimi almışsa aldığına dair belgelerin ekinde bulunduğu dilekçe ile birlikte Bakanlığımıza şahsen veya Müdürlük aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

            Bu standardın yürürlüğe girmeden önce alınmış Klinik (IVF) sertifikalarından tescil edilmemiş olanların, standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.

 

            Bilindiği üzere “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” ile “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı ve Standardı, Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

            Bu kapsamda, standardın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde,bugüne kadar ÜYTE ile ilgili alınmış ve tescili yapılmadan teslim edilmiş olan sertifikaların tescil edilebilmesi için, sertifika aslı, kimlik fotokopisi ve Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası) eklenmiş dilekçe ile birlikte, Bakanlığımıza gönderilmesi,

            Söz konusu standardın yürürlüğe girmesiyle birliktetescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve bu 2 yıl içerisinde bir ÜYTE merkezinde çalışmamış olanların; tazeleme eğitimi almaları gerekmektedir. Tescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve herhangi bir ÜYTE Merkezinde çalışmış olanlar; tescil süresinin uzatılması için, çalıştığını belgeleyerek ve Müdürlük tarafından da teyid ettirerek, sertifika aslı, kimlik fotokopisi, Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası), ÜYTE Merkezi Çalışma Belgesi ve ÜYTE Merkezinde çalıştığına dair Mesul Müdürden alınmış belge, tazeleme eğitimi almışsa aldığına dair belgelerin ekinde bulunduğu dilekçe ile birlikte Bakanlığımıza şahsen veya Müdürlük aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

            Bu standardın yürürlüğe girmeden önce alınmış Klinik (IVF) sertifikalarından tescil edilmemiş olanların, standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.

 

            Bilindiği üzere “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” ile “Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı” adı altında iki Sertifikalı Eğitim Alanı ve Standardı, Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

            Bu kapsamda, standardın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde,bugüne kadar ÜYTE ile ilgili alınmış ve tescili yapılmadan teslim edilmiş olan sertifikaların tescil edilebilmesi için, sertifika aslı, kimlik fotokopisi ve Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası) eklenmiş dilekçe ile birlikte, Bakanlığımıza gönderilmesi,

            Söz konusu standardın yürürlüğe girmesiyle birliktetescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve bu 2 yıl içerisinde bir ÜYTE merkezinde çalışmamış olanların; tazeleme eğitimi almaları gerekmektedir. Tescil tarihi üzerinden 2 yıl geçmiş ve herhangi bir ÜYTE Merkezinde çalışmış olanlar; tescil süresinin uzatılması için, çalıştığını belgeleyerek ve Müdürlük tarafından da teyid ettirerek, sertifika aslı, kimlik fotokopisi, Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birinin önlü arkalı nüshası), ÜYTE Merkezi Çalışma Belgesi ve ÜYTE Merkezinde çalıştığına dair Mesul Müdürden alınmış belge, tazeleme eğitimi almışsa aldığına dair belgelerin ekinde bulunduğu dilekçe ile birlikte Bakanlığımıza şahsen veya Müdürlük aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

            Bu standardın yürürlüğe girmeden önce alınmış Klinik (IVF) sertifikalarından tescil edilmemiş olanların, standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.