Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
Yayınlanma Zamanı: 28.01.2015 - 14:46 Okunma Sayısı: 2480
Yayınlanma Zamanı: 28.01.2015 - 14:46 Okunma Sayısı: 2480
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği...
Ulusal Su ve Sağlık Kongresi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 26-30 Ekim 2015 tarihleri arasında Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ düzenlenmektedir....
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİMİ YAPILACAKTIR !
Yayınlanma Zamanı: 23.01.2015 - 11:21 Okunma Sayısı: 2867
Yayınlanma Zamanı: 23.01.2015 - 11:21 Okunma Sayısı: 2867
...
3628 Sayılı Kanun Gereği Mal Bildiriminde Bulunulması
Yayınlanma Zamanı: 15.01.2015 - 15:01 Okunma Sayısı: 2471
Yayınlanma Zamanı: 15.01.2015 - 15:01 Okunma Sayısı: 2471
3628 Sayılı Kanun gereği Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanma...
3628 Sayılı Kanun Gereği Mal Bildiriminde Bulunulması
3628 Sayılı Kanun gereği Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik olarak Bakanlığımızın 2010/5 sayılı genelgesine istinaden mal bildirim formu düzenlenecektir....
Bursa İli Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Raporu
Yayınlanma Zamanı: 15.01.2015 - 10:28 Okunma Sayısı: 3770
Yayınlanma Zamanı: 15.01.2015 - 10:28 Okunma Sayısı: 3770
İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak...
Bursa İli Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyon Raporu
İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 18.06.2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin Ocak 2015 birinci 6 aylık dönemi cihaz artırımı ile 2015 yılı tatil diyalizini değerlendirmek üzere toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. ...
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 2011 yılı mezunlarının diplomaları gelmiştir.
Yayınlanma Zamanı: 13.01.2015 - 09:26 Okunma Sayısı: 2355
Yayınlanma Zamanı: 13.01.2015 - 09:26 Okunma Sayısı: 2355
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2011 yılında mezun olanların ve aşağıda isimleri bulunanla...
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 2011 yılı mezunlarının diplomaları gelmiştir.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından 2011 yılında mezun olanların ve aşağıda isimleri bulunanların diplomaları 12 Ocak 2015 tarihinde gelmiştir. Diplomalar, geçici mezuniyet belgesinin aslının geri teslim edilmesi halinde, Sağlık Müdürlüğümüz Araştırma Ve Sağlığın Geliştirilmesi Şubesinden ( 103 numaralı oda) teslim alınacaktır....
"Bilgi Güvenliği Planı" Yayımlanmıştır
Yayınlanma Zamanı: 09.01.2015 - 14:20 Okunma Sayısı: 2521
Yayınlanma Zamanı: 09.01.2015 - 14:20 Okunma Sayısı: 2521
Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 2014.5181.1346/700 sayılı yazıları ile yürür...
"Bilgi Güvenliği Planı" Yayımlanmıştır
Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 03.03.2014 tarih ve 2014.5181.1346/700 sayılı yazıları ile yürürlüğe giren "Bilgi Güvenliği Planları Klavuzu " ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca sunulan "Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri" çerçevesinde Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kurumsal "Bilgi Güvenliği Planına" azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. ...
2015 Yılı Ocak Ayı Aile Hekimleri Nöbet Listesi
Yayınlanma Zamanı: 31.12.2014 - 16:49 Okunma Sayısı: 3134
Yayınlanma Zamanı: 31.12.2014 - 16:49 Okunma Sayısı: 3134
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı "Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri" hakkındaki genel...
2015 Yılı Ocak Ayı Aile Hekimleri Nöbet Listesi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı "Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri" hakkındaki genelgeye istinaden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı aile hekimliği birimlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına ait 2015 Yılı Ocak ayı nöbetleri düzenlenmiş olup ekte sunulmuştur....
Tüm Şube ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine Önemle Duyurulur
Yayınlanma Zamanı: 24.12.2014 - 11:46 Okunma Sayısı: 3944
Yayınlanma Zamanı: 24.12.2014 - 11:46 Okunma Sayısı: 3944
Bakanlığımızın 18.12.2014 tarih ve 76219013 sayılı yazısına istinaden aralık 2014 dönemi döner sermaye performans bildir...
Tüm Şube ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine Önemle Duyurulur
Bakanlığımızın 18.12.2014 tarih ve 76219013 sayılı yazısına istinaden aralık 2014 dönemi döner sermaye performans bildirimlerinin 30.12.2014 salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. ...
UMKE Temel Eğitimi İçin Personel Alımı Yapılacaktır
Yayınlanma Zamanı: 11.12.2014 - 09:29 Okunma Sayısı: 3893
Yayınlanma Zamanı: 11.12.2014 - 09:29 Okunma Sayısı: 3893
Marmara Bölgesi deprem açısından büyük bir risk taşımaktadır. Afet yönetiminde; zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında ya...
UMKE Temel Eğitimi İçin Personel Alımı Yapılacaktır
Marmara Bölgesi deprem açısından büyük bir risk taşımaktadır. Afet yönetiminde; zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında yapılan çalışma ve eğitimlerin, afet sonrası kayıpların en aza indirilmesinde önemi çok büyüktür. Afet ve olağan dışı durumlarda profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütmek amacıyla 81 ilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturulmuştur. ...
Transfüzyon Merkezleri İstişare/Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır.
Yayınlanma Zamanı: 08.12.2014 - 10:41 Okunma Sayısı: 2340
Yayınlanma Zamanı: 08.12.2014 - 10:41 Okunma Sayısı: 2340
12.12.2014 tarihinde saat 14:00’da hastanelerin kan talep oranları, acil kan talepleri, kritik stok seviyelerinin düzenl...
Transfüzyon Merkezleri İstişare/Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır.
12.12.2014 tarihinde saat 14:00’da hastanelerin kan talep oranları, acil kan talepleri, kritik stok seviyelerinin düzenlenmesi vb. konuların görüşüleceği Güney Marmara Bölge Kan Merkezi yetkililerinin de katılacağı istişare/bilgilendirme toplantısı yapılacaktır....
2014 Yılı Aday Memur Eğitim ve Sınavları Yapıldı
Yayınlanma Zamanı: 01.12.2014 - 09:01 Okunma Sayısı: 3278
Yayınlanma Zamanı: 01.12.2014 - 09:01 Okunma Sayısı: 3278
Müdürlüğümüz Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliğ...
2014 Yılı Aday Memur Eğitim ve Sınavları Yapıldı
Müdürlüğümüz Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan aday memurların, “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik” gereğince, 2014 yılı eğitim ve sınavları yapıldı....
Resertifikasyon Sınavı Hakkında Duyuru
Yayınlanma Zamanı: 25.11.2014 - 14:08 Okunma Sayısı: 2927
Yayınlanma Zamanı: 25.11.2014 - 14:08 Okunma Sayısı: 2927
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/11/2014 tarih ve 2014.5376.1943 sayılı yazısı gereği 2015 Yılı...
Resertifikasyon Sınavı Hakkında Duyuru
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17/11/2014 tarih ve 2014.5376.1943 sayılı yazısı gereği 2015 Yılı Mayıs ayında Resertifikasyon Sınavı yapılması planlanmaktadır....
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlu Olsun
Yayınlanma Zamanı: 25.11.2014 - 14:06 Okunma Sayısı: 2551
Yayınlanma Zamanı: 25.11.2014 - 14:06 Okunma Sayısı: 2551
Ülkemizde bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle her yıl 22 Kasım gününü içine al...
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Kutlu Olsun
Ülkemizde bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle her yıl 22 Kasım gününü içine alan hafta "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası", 22 Kasım günü ise Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır. ...
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Yayınlanma Zamanı: 21.11.2014 - 10:23 Okunma Sayısı: 2886
Yayınlanma Zamanı: 21.11.2014 - 10:23 Okunma Sayısı: 2886
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programına ilişkin başvuru ve prosedürlerin uygulanması hakkında, Balıkesir, B...
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programına ilişkin başvuru ve prosedürlerin uygulanması hakkında, Balıkesir, Bilecik ve Kocaeli illerinin de katılımıyla 16.12.2014 tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir....
Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları Daveti
Yayınlanma Zamanı: 06.11.2014 - 16:58 Okunma Sayısı: 2691
Yayınlanma Zamanı: 06.11.2014 - 16:58 Okunma Sayısı: 2691
Toplantı İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından değerli hocalarımızın katkılarıyla düzenlenecek top...
Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları Daveti
Toplantı İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından değerli hocalarımızın katkılarıyla düzenlenecek toplantıya tüm hekimlerimiz davetlidir. ...
Bursa Şehir Logosu ve Antetli Kağıt (Evrak) Örneği
Yayınlanma Zamanı: 04.11.2014 - 14:53 Okunma Sayısı: 3338
Yayınlanma Zamanı: 04.11.2014 - 14:53 Okunma Sayısı: 3338
Bursa Valiliğinin öncülüğünde Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım,, İznik, Nilüfer, Mudanya ve Mustafakemalpaşa Belediyeler...
Bursa Şehir Logosu ve Antetli Kağıt (Evrak) Örneği
Bursa Valiliğinin öncülüğünde Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım,, İznik, Nilüfer, Mudanya ve Mustafakemalpaşa Belediyelerinin katılımıyla oluşan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği kuruluşundan bu yana Bursa'nın ülkemiz ve dünyada tanınması, her anlamda sesini duyurması için Bursa'nın mevcut marka değerini korumak ve bunu daha da ileriye taşımak amacı ile Bursa Şehir Logosu ve Sloganı hazırlanmıştır....
"Can Taşıyanlar,Kan Veriyor"
Yayınlanma Zamanı: 21.10.2014 - 11:28 Okunma Sayısı: 2734
Yayınlanma Zamanı: 21.10.2014 - 11:28 Okunma Sayısı: 2734
Bursa Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Kızılay’ın işbirliği ile 22 Ekim 2014 Çarşamba günü “Can Taşıyanlar...
"Can Taşıyanlar,Kan Veriyor"
Bursa Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Kızılay’ın işbirliği ile 22 Ekim 2014 Çarşamba günü “Can Taşıyanlar, Kan Veriyor” konulu kan bağışı etkinliği düzenlenecektir....
Sağlık Turizmi, Medikal Teknolojiler,Tıbbi Uzmanlık Fuarı ve Kongresi-İstanbul CNR EXPO-10-13 Aralık 2014
Yayınlanma Zamanı: 17.10.2014 - 14:28 Okunma Sayısı: 2585
Yayınlanma Zamanı: 17.10.2014 - 14:28 Okunma Sayısı: 2585
...
Aday Memur Eğitimleri ile İlgili Duyuru
Yayınlanma Zamanı: 15.10.2014 - 10:21 Okunma Sayısı: 3954
Yayınlanma Zamanı: 15.10.2014 - 10:21 Okunma Sayısı: 3954
...
Tescil İşlemi Tamamlanmış Sertifikaların Teslimi
Yayınlanma Zamanı: 15.10.2014 - 08:57 Okunma Sayısı: 4517
Yayınlanma Zamanı: 15.10.2014 - 08:57 Okunma Sayısı: 4517
Müdürlüğümüze teslim edilen sertifikaların tescil işlemlerinin tamamlandığı ve dağıtımlarının yapılmaya başlandığı daha...
Tescil İşlemi Tamamlanmış Sertifikaların Teslimi
Müdürlüğümüze teslim edilen sertifikaların tescil işlemlerinin tamamlandığı ve dağıtımlarının yapılmaya başlandığı daha önce web sayfamızdan duyurulmuştu.Sertifikalarını almayanlara ait listeler ekte olup isimleri bulunanların en kısa sürede evraklarını Müdürlüğümüz AR-GE şubesinden şahsen başvurarak almaları önemle rica olunur....