İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Erdinç AYDIN

İl Konsolide Görevlisi

Fuat DAŞDEMİR

Bütçe Birim Sorumlusu

Kenan DALGIÇ

Kurum Arşiv Sorumlusu

Seçil AYDIN

Gider Tahakkuk Birim Sorumlusu