ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ (ÇGB)

Dr. Mehmet Nedim ERŞEKER

Birim Sorumlusu