ŞİKAYET BİRİMİ & SABİM & BİMER

Mevzuat

2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun