Ad Soyad

Şube

Birim

 • İl Afet Koordinasyon
 • Sivil Savunma
 • Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
 • İl Afet Koordinasyon
 • Sivil Savunma
 • Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
 • Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü
 • Farmokovijilans İl Koordinatörlüğü
 • Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü
 • Farmokovijilans İl Koordinatörlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
 • Sağlık Turizmi
 • Diğer Kurumlarla İlişkiler
 • Özürlüler Kurulu
 • Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması İl Koordinatörlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
 • Sağlık Turizmi
 • Diğer Kurumlarla İlişkiler
 • Özürlüler Kurulu
 • Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması İl Koordinatörlüğü
 • Performans ve Kalite
 • Kurumlar Arası Koordinasyon (S.M - H.S.M - K.H.B)
 • İnsan Hakları
 • Yayıncılık ve Organizasyon Birimi
 • Web Tabanlı İl Koordinatörlüğü
 • İl Faaliyet Planı Koordinatörlüğü
 • Performans ve Kalite
 • Kurumlar Arası Koordinasyon (S.M - H.S.M - K.H.B)
 • İnsan Hakları
 • Yayıncılık ve Organizasyon Birimi
 • Web Tabanlı İl Koordinatörlüğü
 • İl Faaliyet Planı Koordinatörlüğü
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Şikayet Koordinasyon Birimi
 • BİMER
 • Bilgi Edinme
 • SABİM İl Koordinatörlüğü
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
 • Şikayet Koordinasyon Birimi
 • BİMER
 • Bilgi Edinme
 • SABİM İl Koordinatörlüğü
 • Yatırım Koordinasyon Birimi
 • İl Yatırım Planlama Kurulu
 • Yatırım Koordinasyon Birimi
 • İl Yatırım Planlama Kurulu